Nieuws

Een ei heeft alles

ei_in_handEieren. We eten ze dagelijks. Maar wat weten we er eigenijk van? Hoe komt een kippenei tot stand? Waar komt onze gewoonte vandaan om met Pasen eieren te zoeken? Wat is de voedingswaarde van een ei? Tijdens een rondleiding over de Lankerenhof heeft Chris Borren journalist Dorien Dijkhuis van het magazine Smaakwereld ingewijd in de wondere wereld van het ei en de kip. Lees hier haar artikel.

Regio Innovatie Tour langs De Lankerenhof

RIT1Chris en Marjanne Borren ontvingen 14 november een groep van veertig mensen, waaronder bestuurders en medewerkers van het ministerie van LNV, verschillende provincies, boeren belangenorganisaties, ontwikkelingsmaatschappijen, Wageningen UR en een aantal ondernemers, om te vertellen over de innovaties die zij op De Lankerenhof hebben doorgevoerd. Het thema van de tweede editie van de Regio Innovatie Tour was ‘De ondernemende regio’ en behandelde drie casussen, waar De Lankerenhof er één van was.

Na een rondleiding op het bedrijf door Chris en Marjanne, nam de groep deelnemers plaats in de eierontvangstruimte. Chris gaf een korte historie van het bedrijf en besprak knelpunten bij het verkrijgen van lokale vergunningen en innovatiesubsidies. Succesvol innoveren blijkt een samenspel te zijn van vele partijen. Zo vertelde Chris dat zij externe mensen en de lokale wethouder en burgemeester betrokken hebben bij het vergunningtraject. Een leerpunt in de discussie was dat het belangrijk is om persoonlijk contact te hebben met mensen die betrokken zijn bij het opstellen van innovatiesubsidies. De ingewikkelde formulieren zijn lastig in te vullen als je op meerdere aspecten innoveert en verduurzaamt. Het werkt beter als je persoonlijk kunt uitleggen hoe je aan innovatie op je bedrijf werkt.

Na een gezamenlijke lunch bij een multifunctionele ondernemer op loopafstand van De Lankerenhof, vertrok de groep naar het Kenniscentrum Fruit van Wageningen UR in Randwijk. Tijdens de rondleiding werden verschillende nieuwe appelrassen geproefd.RIT2

Aan het einde van de dag kregen de deelnemers appels, ontwikkeld op het Kenniscentrum Fruit, en eieren van De Lankerenhof mee naar huis. Regionale innovatie: uiteindelijk voor een appel en een ei!

De Regio Innovatie Tour is georganiseerd door Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Open dag op de Lankerenhof

Op 10 oktober a.s. is het wereld ei dag. Kippendorp Barneveld wil hiermee op de kaart gezet worden als kenniscentrum voor wat betreft pluimvee.

opendagIn samenwerking met diverse organisaties wordt er, zowel in Barneveld als landelijk, aandacht aan geschonken.

De Lankerenhof opent daarom haar deuren op zaterdag 11 oktober tussen 11.00 – 16.00 uur. U bent van harte welkom op deze open dag.

Chris en Marjanne Borren winnen Ekoland Innovatieprijs

Chris en Marjanne Borren hebben op 6 februari de Ekoland Innovatieprijs 2008 in ontvangst genomen. Deze prestigieuze prijs onderstreept maar eens weer dat we met vooruitstrevende ondernemers te maken hebben.

innovatieprijsDe jury kende Chris en Marjanne de prijs toe, omdat zij heeft gezien hoe op De Lankerenhof dierwelzijn, milieu en consument alle drie op de eerste plaats staan. “De Lankerenhof herbergt duurzaamheid in alle facetten”, aldus de juryvoorzitter. “Chris en Marjanne hebben op hun bedrijf hun maatschappelijke kennis en hun ervaring in de pluimveesector optimaal samengebracht.”

De Ekoland Innovatieprijs is bedoeld voor díe biologische ondernemer die op het eigen bedrijf durft te innoveren en daarmee de biologische sector extra profileert. De organisator, het blad Ekoland, maakte hiervoor een keuze uit tientallen genomineerden. In de eindronde bleven drie innoverende biologische bedrijven over. De Lankerenhof met haar op Houden van Hennen gebaseerde concept werd uiteindelijk de winnaar. De prijsuitreiking vond plaats op de vakbeurs Biovak 2008 in Apeldoorn.

 

Lankerenhof in de schijnwerpers op Biovakbeurs

Tijdens de Biovakbeurs in Apeldoorn komt de Lankerenhof uitgebreid aan bod. Chris Borren geeft op 6 februari van 15.00 tot 16.00 uur een workshop. Ook is de Lankerenhof in de race voor de Ekoland Innovatieprijs, die uitgereikt wordt tijdens de beurs.

BiovakbeursWie meer wil weten over de Lankerenhof en het verhaal hierachter eens uit de mond van Chris Borren wil horen, moet naar de Biovakbeurs in Apeldoorn komen. Chris gaat hier uitgebreid in op zijn stalsysteem. Ook vertelt hij over zijn ervaringen en zijn motivatie. De workshop van Chris vindt plaats op 6 februari van 15.00 tot 16.00 uur.

Het stalsysteem van Chris Borren op de Lankerenhof is innovatief, succesvol en inspirerend. Dit zijn belangrijke factoren voor de Ekoland Innovatieprijs, waarvoor Chris een van de drie genomineerden is. In de stallen van Chris Borren leven de hennen zo natuurlijk mogelijk. De stal heeft aparte ruimtes waar de dieren kunnen eten, drinken, rusten en eieren leggen. De stallen zijn ruim en hebben een uitloop, waardoor de kippen regelmatig naar buiten kunnen.

Wilt u eenvoudig kunnen zien hoe de hennen op de Lankerenhof leven? Op deze site zijn binnenkort live-beelden van de kippen van Chris te zien.

Chris Borren kijkt terug op de ophokplicht

‘Ondanks ophokken zitten de kippen nog prima in de veren’

De ophokplicht vanwege vogelpestdreiging was voor de Lankerenhof-hennen geen pretje. Van juli tot en met september misten de kippen het buiten scharrelen duidelijk. De royale scharrelruimte en de extra uitwijkmogelijkheden in de stal verzachtten de pijn wel. Verenpikkerij bleef uit en de kippen zitten nog goed in de veren.

ophokken
“De ophokplicht kwam deze zomer tamelijk onverwacht”, aldus Chris Borren. “In voorgaande jaren kon je deze maatregel min of meer zien aankomen, waardoor je er toch wat geleidelijk naar toe kon werken, bijvoorbeeld door de hennen telkens iets later naar buiten te laten. Deze zomer ging de zijwand van de stal van de ene op de andere dag niet meer open. Hierdoor waren ze duidelijk van slag.”

Onrust in de stal

Meteen al op de eerste dag van de ophokperiode signaleerde Chris onrust. “Hennen trokken in groepen door de stal. Een teken van verveling en stress. En als twee groepen tegen elkaar in gaan, vallen er slachtoffers. Kippen worden doodgedrukt. De onrust was de eerste dagen het ergst en zwakte daarna slechts geleidelijk af. Problemen door verenpikken deden zich niet voor. De kippen zitten ook na maanden binnenblijven nog prima in de veren.”

Maatregelen voor korte én lange termijn

Om tijdens de ophokperiode voor extra afleiding te zorgen, strooide het spinfeedersysteem dagelijks 2 maal extra graan bij. Chris en zijn medewerkers gingen regelmatig de stal in om de kippen wat uit elkaar te drijven. Voor de langere termijn heeft Chris ook al maatregelen genomen. Hij zet een ander ras hennen op. “De hennen die we nu opfokken zijn volgens de leverancier van een minder stressgevoelig ras, dat beter kan omgaan met wisselende omstandigheden. De praktijk moet dit natuurlijk nog wel bewijzen”, vertelt hij…

Schade door de ophokplicht

Chris kan de gevolgen van de ophokplicht duidelijk terugzien in de bedrijfsresultaten. In de uitvalscijfers bijvoorbeeld. Normaal gesproken vallen er per week ongeveer 6 kippen uit; de ophokplicht eiste wekelijks toch zo’n 20 kippen extra. Dooddrukken en cloacapikken waren de belangrijkste oorzaken.

Ook in de eiproductie waren de gevolgen van de ophokplicht af te lezen. “Voor de ophokplicht inging, klommen we richting de top. De stijging stopte echter abrupt. Daardoor hebben we een behoorlijk stuk productie gemist. Nu de kippen weer buiten lopen, blijven ze wel goed in productie, maar de schade halen we niet meer in. Het stressige krijg je er ook niet meer uit”, weet Chris.

Huisvestingssysteem bewees zijn waarde

De pluimveehouder heeft wel ervaren dat het Lankerenhof-systeem ook in tijden van ophokplicht voordeel biedt. In vergelijking met andere (biologische) houderijsystemen hebben de kippen binnen veel scharrelruimte. Ook kunnen ze naar boven om rangordegevechten te ontwijken. En ook daar kunnen ze volop eten en drinken. “Kippen die laag in de rangorde staan, kunnen zich zo rustig terugtrekken”, besluit Chris.

De Lankerenhof officieel van start

Onder grote belangstelling is op donderdagmiddag 21 juni De Lankerenhof, het innovatieve biologische leghennenbedrijf van Chris en Marjanne Borren uit Voorthuizen, geopend. Hiermee is het eerste houderijsysteem gebaseerd op het Programma van Eisen van het project Houden van Hennen van Wageningen UR officieel gestart.

Opening

Mr. Renée Bergkamp, Directeur Generaal van het ministerie van LNV, verrichte de openingshandeling. Door met een druk op de knop de zijwand van de leghennenstal te openen, konden de hennen de grote uitloop in. Even daarvoor was zij in haar toespraak al ingegaan op het belang dat het ministerie van LNV hecht aan innovatie gericht op dierwelzijn en milieu. Zij sprak haar waardering uit voor Chris en Marjanne Borren, die willen investeren in bovenwettelijke maatregelen die verder gaan dan de biologische eisen.

Pluimveehouder Chris Borren vertelde over zijn persoonlijke drijfveren om dit houderijsysteem op te zetten. Hij gaf een toelichting op de innovatieve elementen uit het houderijsysteem en vertelde hoe deze aansluiten bij de behoeften van de hennen en bijdragen aan een milieuvriendelijke vorm van pluimveehouderij. Hij verwacht ondanks de extra investeringen, met De Lankerenhof een goed renderende pluimveetak te hebben.
Gerard van Santen, directeur van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, ging in op het belang van de reconstructie van de Vallei en legde uit dat het initiatief van Chris en Marjanne Borren perfect past in het streven naar een aantrekkelijker en schoner leefgebied.

Op De Lankerenhof is, geheel volgens het Houden van Hennen-concept, uitgegaan van de natuurlijke behoefte van de dieren en een zo gering mogelijke belasting van het milieu. De pluimveehouder heeft daarnaast rekening gehouden met economische aspecten. De Lankerenhof herbergt 6.000 biologische leghennen en 6.000 biologische opfokhennen.

De Lankerenhof is op zaterdag 23 juni van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. Ook zijn bezoekers iedere dag welkom om de kippen te zien scharrelen in het innovatieve houderijsysteem.