Geschiedenis

In 1923 kwamen opa Bor Borren en zijn vrouw Metje naar de Lankerenseweg en bouwde daar een boerderij. In die tijd was het nog gebruikelijk dat er zowel koeien, varkens als kippen gehouden werden. Opa Borren begon dan ook met 8 melkkoeien, 30 varkens, 300 kippen en een kuikenstal voor eigen opfok. Ook was er natuurlijk een paard voor het werk op het land. Op de 12 ha werd voornamelijk haver en rogge verbouwd ( 7 ha) en de rest was grasland voor het vee.  De koeien stonden in het achterhuis op de deel en de varkens in een aparte schuur naast de boerderij. Van de kippenhokken stond er één direct achter de boerderij en de andere verspreid  over het land.geschiedenis-1

In 1958 werd de boerderij gesplist toen twee zonen beide gingen boeren. Vader Borren bouwde in dat jaar ook een groter kippenhok direct bij huis voor 500 kippen. Totaal waren er toen 800 kippen op het bedrijf. Verder was het bedrijf inmiddels gegroeid naar 18 melkkoeien en 80 varkens.

In 1972 is er een nog grotere kippenstal bijgebouwd voor 6000 kippen. Dit was voor die tijd een megastal, maar al snel kwamen de batterijstallen en werden de stallen steeds groter. Ook vader Borren bouwde de stal om naar een batterijstal. Doordat je batterijen in etages kan plaatsen konden er nu 12000 kippen in dezelfde stal.

geschiedenis-2Later werd er ook nog een ligboxstal gebouwd zodat de melkkoeien van de deel af gingen en de varken verdwenen helemaal van de boerderij.
In 1994 zijn wij( Chris en Marjanne) in maatschap gegaan met vader en moeder Borren en in 1996 zijn wij naar de boerderij en vader en moeder naar het dorp verhuist. In 1999 is ons bedrijf biologisch gecertificeerd en zijn we verder gegaan met alleen biologische legkippen.