Zo leven de hennen

De Lankerenhof bestaat uit een opfokstal voor leghennen en haantjes en twee leghennenstallen. Alle stallen beschikken over een uitloop naar buiten. De hennen hebben alle ruimte om zich naar hun natuur te gedragen. Een automatisch systeem strooit regelmatig graankorrels over de dikke laag bodemstrooisel. Zo kunnen de hennen zelf een deel van hun kostje bij elkaar scharrelen en blijven ze lekker actief.zo leven de hennen

In de stallen zijn verschillende ruimtes: eten, drinken, slapen en eieren leggen doen de hennen op verschillende plaatsen. Op elke plek zijn de temperatuur en hoeveelheid licht aangepast aan de wensen van de kip.

Kippen zijn van oorsprong dieren die in de bosrand leven. Ook onze legkippen vinden het prettig buiten onder de beschutting van bomen en struiken te scharrelen en stofbaden te nemen. Daarom kunnen de hennen op De Lankerenhof ook buiten lopen in een afwisselend beplante uitloop.

De zijwanden van de stallen bestaan voor een groot deel uit lichtdoorlatende materialen. Zo profiteren de dieren volop van natuurlijk licht. Daglicht is erg belangrijk voor een kip. Het is goed voor de gezondheid, maakt de hennen actiever maar zorgt tegelijkertijd voor rust. Kippen herkennen elkaar aan de kleur en vorm van de kam, omdat ze elkaar door veel daglicht goed kunnen herkennen zijn er minder rangorde ( pikorde) gevechten. Voor de donkere winterdagen zijn speciale daglichtlampen gemonteerd, zodat de hennen ook dan actief kunnen zijn.

Verder leven er ook hanen op de Lankerenhof. Het grootste deel van de haantjes die opgroeien op de Lankerenhof zijn bestemd voor de vleesconsumptie. Een klein deel gaat mee naar de legstal. De hanen in de legstal zorgen ervoor dat de hennen rustiger zijn, omdat de haan boven de pikorde staat en ingrijpt als de dames ruzie maken. Ook zorgt de haan ervoor dat de seksuele behoeft van de hennen bevredigd wordt. Wanneer je alleen hennen hebt vallen ze elkaar lastig om de seksuele behoefte te kunnen bevredigen, dat wordt niet geaccepteerd van een andere hen, wel van een haan. Verder staan de hanen buiten op wacht om de hennen te waarschuwen zodra er gevaar dreigt.