Regio Innovatie Tour langs De Lankerenhof

RIT1Chris en Marjanne Borren ontvingen 14 november een groep van veertig mensen, waaronder bestuurders en medewerkers van het ministerie van LNV, verschillende provincies, boeren belangenorganisaties, ontwikkelingsmaatschappijen, Wageningen UR en een aantal ondernemers, om te vertellen over de innovaties die zij op De Lankerenhof hebben doorgevoerd. Het thema van de tweede editie van de Regio Innovatie Tour was ‘De ondernemende regio’ en behandelde drie casussen, waar De Lankerenhof er één van was.

Na een rondleiding op het bedrijf door Chris en Marjanne, nam de groep deelnemers plaats in de eierontvangstruimte. Chris gaf een korte historie van het bedrijf en besprak knelpunten bij het verkrijgen van lokale vergunningen en innovatiesubsidies. Succesvol innoveren blijkt een samenspel te zijn van vele partijen. Zo vertelde Chris dat zij externe mensen en de lokale wethouder en burgemeester betrokken hebben bij het vergunningtraject. Een leerpunt in de discussie was dat het belangrijk is om persoonlijk contact te hebben met mensen die betrokken zijn bij het opstellen van innovatiesubsidies. De ingewikkelde formulieren zijn lastig in te vullen als je op meerdere aspecten innoveert en verduurzaamt. Het werkt beter als je persoonlijk kunt uitleggen hoe je aan innovatie op je bedrijf werkt.

Na een gezamenlijke lunch bij een multifunctionele ondernemer op loopafstand van De Lankerenhof, vertrok de groep naar het Kenniscentrum Fruit van Wageningen UR in Randwijk. Tijdens de rondleiding werden verschillende nieuwe appelrassen geproefd.RIT2

Aan het einde van de dag kregen de deelnemers appels, ontwikkeld op het Kenniscentrum Fruit, en eieren van De Lankerenhof mee naar huis. Regionale innovatie: uiteindelijk voor een appel en een ei!

De Regio Innovatie Tour is georganiseerd door Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.