Chris Borren kijkt terug op de ophokplicht

‘Ondanks ophokken zitten de kippen nog prima in de veren’

De ophokplicht vanwege vogelpestdreiging was voor de Lankerenhof-hennen geen pretje. Van juli tot en met september misten de kippen het buiten scharrelen duidelijk. De royale scharrelruimte en de extra uitwijkmogelijkheden in de stal verzachtten de pijn wel. Verenpikkerij bleef uit en de kippen zitten nog goed in de veren.

ophokken
“De ophokplicht kwam deze zomer tamelijk onverwacht”, aldus Chris Borren. “In voorgaande jaren kon je deze maatregel min of meer zien aankomen, waardoor je er toch wat geleidelijk naar toe kon werken, bijvoorbeeld door de hennen telkens iets later naar buiten te laten. Deze zomer ging de zijwand van de stal van de ene op de andere dag niet meer open. Hierdoor waren ze duidelijk van slag.”

Onrust in de stal

Meteen al op de eerste dag van de ophokperiode signaleerde Chris onrust. “Hennen trokken in groepen door de stal. Een teken van verveling en stress. En als twee groepen tegen elkaar in gaan, vallen er slachtoffers. Kippen worden doodgedrukt. De onrust was de eerste dagen het ergst en zwakte daarna slechts geleidelijk af. Problemen door verenpikken deden zich niet voor. De kippen zitten ook na maanden binnenblijven nog prima in de veren.”

Maatregelen voor korte én lange termijn

Om tijdens de ophokperiode voor extra afleiding te zorgen, strooide het spinfeedersysteem dagelijks 2 maal extra graan bij. Chris en zijn medewerkers gingen regelmatig de stal in om de kippen wat uit elkaar te drijven. Voor de langere termijn heeft Chris ook al maatregelen genomen. Hij zet een ander ras hennen op. “De hennen die we nu opfokken zijn volgens de leverancier van een minder stressgevoelig ras, dat beter kan omgaan met wisselende omstandigheden. De praktijk moet dit natuurlijk nog wel bewijzen”, vertelt hij…

Schade door de ophokplicht

Chris kan de gevolgen van de ophokplicht duidelijk terugzien in de bedrijfsresultaten. In de uitvalscijfers bijvoorbeeld. Normaal gesproken vallen er per week ongeveer 6 kippen uit; de ophokplicht eiste wekelijks toch zo’n 20 kippen extra. Dooddrukken en cloacapikken waren de belangrijkste oorzaken.

Ook in de eiproductie waren de gevolgen van de ophokplicht af te lezen. “Voor de ophokplicht inging, klommen we richting de top. De stijging stopte echter abrupt. Daardoor hebben we een behoorlijk stuk productie gemist. Nu de kippen weer buiten lopen, blijven ze wel goed in productie, maar de schade halen we niet meer in. Het stressige krijg je er ook niet meer uit”, weet Chris.

Huisvestingssysteem bewees zijn waarde

De pluimveehouder heeft wel ervaren dat het Lankerenhof-systeem ook in tijden van ophokplicht voordeel biedt. In vergelijking met andere (biologische) houderijsystemen hebben de kippen binnen veel scharrelruimte. Ook kunnen ze naar boven om rangordegevechten te ontwijken. En ook daar kunnen ze volop eten en drinken. “Kippen die laag in de rangorde staan, kunnen zich zo rustig terugtrekken”, besluit Chris.