De Lankerenhof officieel van start

Onder grote belangstelling is op donderdagmiddag 21 juni De Lankerenhof, het innovatieve biologische leghennenbedrijf van Chris en Marjanne Borren uit Voorthuizen, geopend. Hiermee is het eerste houderijsysteem gebaseerd op het Programma van Eisen van het project Houden van Hennen van Wageningen UR officieel gestart.

Opening

Mr. Renée Bergkamp, Directeur Generaal van het ministerie van LNV, verrichte de openingshandeling. Door met een druk op de knop de zijwand van de leghennenstal te openen, konden de hennen de grote uitloop in. Even daarvoor was zij in haar toespraak al ingegaan op het belang dat het ministerie van LNV hecht aan innovatie gericht op dierwelzijn en milieu. Zij sprak haar waardering uit voor Chris en Marjanne Borren, die willen investeren in bovenwettelijke maatregelen die verder gaan dan de biologische eisen.

Pluimveehouder Chris Borren vertelde over zijn persoonlijke drijfveren om dit houderijsysteem op te zetten. Hij gaf een toelichting op de innovatieve elementen uit het houderijsysteem en vertelde hoe deze aansluiten bij de behoeften van de hennen en bijdragen aan een milieuvriendelijke vorm van pluimveehouderij. Hij verwacht ondanks de extra investeringen, met De Lankerenhof een goed renderende pluimveetak te hebben.
Gerard van Santen, directeur van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, ging in op het belang van de reconstructie van de Vallei en legde uit dat het initiatief van Chris en Marjanne Borren perfect past in het streven naar een aantrekkelijker en schoner leefgebied.

Op De Lankerenhof is, geheel volgens het Houden van Hennen-concept, uitgegaan van de natuurlijke behoefte van de dieren en een zo gering mogelijke belasting van het milieu. De pluimveehouder heeft daarnaast rekening gehouden met economische aspecten. De Lankerenhof herbergt 6.000 biologische leghennen en 6.000 biologische opfokhennen.

De Lankerenhof is op zaterdag 23 juni van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. Ook zijn bezoekers iedere dag welkom om de kippen te zien scharrelen in het innovatieve houderijsysteem.