Ontstaan

De oorsprong van nieuwe stalontwerpen van De Lankerenhof ligt in 2004. Chris Borren nam deel aan het project ‘Houden van Hennen’ van Wageningen UR. In het project werden op basis van de behoeften van leghennen en de wensen van consumenten en pluimveehouders uitgangspunten geformuleerd voor de huisvesting van leghennen. Aparte gedragzones en veel bewegingsvrijheid behoorden hiertoe. Chris Borren werkte deze uitgangspunten naar eigen inzicht uit. De Lankerenhof is het fraaie resultaat.

Wageningen UR heeft  gedurende twee legronden onderzocht of de maatregelen in de praktijk de gewenste effecten op milieu, dierenwelzijn en economisch resultaat hebben. Dit heeft bevestigd dat het ontworpen houderijsysteem een positieve bijdrage levert aan milieu en dierwelzijn. Inmiddels worden de eieren en het vlees onder eigen merk verkocht. De consument wil graag weten hoe en waar haar eten geproduceerd wordt. Door de producten onder eigen merk te verkopen is er minder afhankelijkheid van de markt.

ontstaan